NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert helpt om meer mensen te bereiken en beter te informeren. Inmiddels werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland.  

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid stuurt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is. Dat komt omdat het geen sms-bericht is, maar werkt via cell broadcast. Het signaal komt via de zendmasten van alle providers. Vergelijk de werking met een radiosignaal. Daarom is NL-Alert ook gratis en anoniem. Je privacy blijft gewaarborgd omdat de berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Jouw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

 

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?

Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet de telefoon geschikt zijn en moet je NL-Alert instellen op jouw mobiele telefoon.