Mocht je de inloggegevens willen wijzigen dan kan dit via MyYoufone. Onder ''TV abonnement'' kan je het het wachtwoord wijzigen. Ook is het mogelijk om de Admin PIN te wijzigen. De gebruikersnaam voor TV kan je niet wijzigen. Deze kan je ook terugvinden op de pagina. 


Let op: er zit verschil tussen de inloggegevens van MyYoufone en TV.