Om je inloggegevens te wijzigen ga je naar MyYoufone. Onder ''TV abonnement'' wijzig je het wachtwoord. Hier kun je ook de Admin Pincode veranderen. 

Goed om te weten: je kunt de gebruikersnaam voor TV niet wijzigen. 

 

De inloggegevens van MyYoufone en TV zijn verschillend.