Bekijk deze pagina en doorloop de stappen.

Controleer om te beginnen of de batterijen goed in de afstandsbediening zijn geplaatst. Plaats de batterijen opnieuw of vervang de batterijen om te checken of het daar aan ligt. In veruit de meeste gevallen doet de afstandsbediening het weer na zo’n batterijencontrole. Werkt de afstandsbediening hierna nog steeds niet? Probeer dan de fabrieksinstellingen te herstellen. Dit doe je als volgt:


- Houd de cijfers 1 en 6 ingedrukt tot de knop TV/AUX 2x wit knippert en daarna blijft branden.

- Toets achtereenvolgend de code 981 in - Hierna knippert de STB knop 2x blauw.

- Druk tegelijkertijd op de 'Apps' knop en de 'OK' knop. Houdt deze twee knoppen tegelijkertijd vast voor 5 seconden.  (Let op: het is hierbij belangrijk dat de afstandsbediening recht op de TV-ontvanger is gericht)


Nadat de stappen goed zijn uitgevoerd, zie je op het TV scherm het koppelingsbeeld. De afstandsbediening is nu opnieuw gekoppeld met de TV-ontvanger. Mocht dit toch niet lukken. Voer dan de volgende stappen uit:


- Houd de cijfers 1 en 6 ingedrukt tot de knop TV/AUX 2x wit knippert en daarna blijft branden.

- Toets achtereenvolgend de code 981 in - Hierna knippert de STB knop 2x blauw.

- Druk tegelijkertijd op de 'Apps' knop en '1'. Houdt deze twee knoppen tegelijkertijd vast voor 5 seconden. De STB knop knippert 2x blauw.

- Druk op de Terug toets. Je kan nu de TV ontvanger bedienen.