Net voordat je TV-ontvanger wordt geleverd ontvang je een email om je account te activeren. Je kan op dat moment zelf een wachtwoord instellen. Let op: Dit wachtwoord geldt zowel voor je TV dienst als je MyYoufone account.


Inloggen doe je eenvoudig met je e-mailadres en het wachtwoord wat je zelf hebt ingesteld. Ben je je wachtwoord vergeten? Vraag dan hier een nieuw wachtwoord aan.


Wil je erotische zenders bekijken? Dan heb je de pincode nodig. Deze staat standaard ingesteld op 3663.