Je kunt vanaf 2 maanden voor de einddatum van je abonnement een ticket sturen via MyYoufone om je abonnement te beeindigen. Wij kunnen het abonnement dan beeindigen per einde contractdatum. Als je contractvrij bent, houden wij altijd een opzegtermijn van 1 maand aan.