Bij Youfone moet je altijd zelf je abonnement (schriftelijk) opzeggen. Wij maken vooralsnog geen gebruik van de overstapservice. Via MyYoufone kan je een ticket sturen met het verzoek je abonnement op te zeggen. Wij houden altijd één maand opzegtermijn aan als je contractvrij bent.