Als je een toestel koopt op afbetaling dan is dat een lening. Een vorm van krediet dus. Om jou geld te mogen lenen, hebben aanbieders van kredieten een vergunning nodig van de AFM. 


In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn eisen opgenomen voor aanbieders van kredieten. Zo ben jij als consument bij het afsluiten van zo’n kredietovereenkomst beschermd. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je te veel leningen afsluit (overkreditering).