Nieuwe toestellen
Alle nieuwe producten worden geleverd inclusief algemene fabrieksgarantie. De meeste fabrikanten hanteren een garantietermijn van 2 jaar. Apple is de uitzondering met een garantietermijn van 1 jaar. 

 

Youfone staat ervoor in dat producten en/of diensten voldoen aan: 1) de overeenkomst, 2) de in het aanbod vermelde specificaties, 3) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 4) de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 


 Accessoires hebben een fabrieksgarantie van 6 maanden. 

 

Uitgesloten van garantie: val-, stoot-, druk-, vocht- of waterschade en het openen van het toestel door derden. In het geval van defecten die buiten garantie vallen, is Youfone niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit reparatie of onderzoek. Stuur je het toestel op en blijkt tijdens onderzoek dat schade en defecten niet onder de garantie vallen, dan is Youfone niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit onderzoek of reparatie. De onderzoekskosten kunnen oplopen tot ongeveer € 50,–.


 

Refurbished iPhones
Op een refurbished iPhone krijg je maar liefst 2 jaar garantie. Val-, vocht- of stootschade, verzendkosten voor reparatie, herinstalleren software en elke vorm van zelf aangerichte schade zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor bijgeleverde accessoires.