Als je niet tevreden bent over onze producten en/of diensten, kun je via het contactformulier op de website je klacht aan ons kenbaar maken. We verzoeken je de klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren. Indien je klacht onderzoek vereist, dan hebben wij uiterlijk 4 weken de tijd nodig om een reactie op de klacht te geven. Ben je niet tevreden met de onze reactie, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Zodra je klacht door de Geschillencommisie is ontvangen, informeren zij je over de verdere procedure. De Geschillencommissie brengt voor beide partijen bindend advies uit. Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt klachtgeld van € 50,00 (wijzigingen voorbehouden).