Controleer of het WiFi lampje groen brand. Zo niet, druk dan op de WiFi knop aan de zijkant. Je kunt ook controleren of de WiFi wel werkt op je smartphone of tablet. De netwerknaam en het wachtwoord kun je vinden op de achterkant van de modem.