Controleer op het modem of het lampje bij WiFi groen brandt. Zo niet, haal dan de stekker van het modem voor 20 seconde uit het stopcontact. Werkt de WiFi nog niet? Volg dan dit stappenplan


Je vindt de netwerknaam en het wachtwoord op de achterkant van het modem.